Pepsico įvairinimo strategijos analizė

pepsico įvairinimo strategijos analizė

pepsico įvairinimo strategijos analizė

EK teigimu, tyrime pateikiama strateginė sistema, pagal kurią suinteresuotos valstybės ir projekto plėtotojai turėtų priimti sprendimus. Tyrime taip pat nustatyta infrastruktūra, reikalinga tinkamam vidaus rinkos veikimui ir tiekimo saugumui regione.

pepsico įvairinimo strategijos analizė

Tyrimas dėl SkGD tiekimo Baltijos jūros rytinėje pakrantėje parengtas, paprašius valstybėms narėms, dalyvaujančioms įgyvendinant Baltijos energijos rinkos jungčių planą angl. Tyrime, be regioninio SkGD terminalo vietos, identifikuoti kiti infrastruktūros elementai, reikalingi regioniniam energijos tiekimo saugumui padidinti.

pepsico įvairinimo strategijos analizė

Tikimasi, kad, remdamosi tyrimu, suinteresuotos valstybės kitame BEMIP aukšto lygio grupės susitikime, kuris turi būti surengtas kuo greičiau, sutars dėl BEMIP darbo programos įgyvendinimo infrastruktūros plėtros ir dujų tiekimo įvairinimo srityse veiksmų plano. Jame turi būti numatyti konkretūs veiksmai, kurie apimtų politinius susitarimus, reguliavimo klausimus ir komercinius sprendimus, projekto vystymą ir infrastruktūros projektų įgyvendinimą, teigiama Europos Komisijos pranešime.

pepsico įvairinimo strategijos analizė

Regioninis terminalas aprūpintų dujomis Baltijos valstybes ir Suomiją, kurios dabar yra visiškai priklausomos nuo Rytų tiekėjo. Terminalui būtų suteikta ES finansinė parama. Latvija Lietuvai yra papriekaištavusi dėl terminalo planavimo nesulaukus EK išvadų.

pepsico įvairinimo strategijos analizė

Galbūt jus domina