Patikrinkite sistemą profesinė sąjunga indija

Indijos ir ES strateginės partnerystės bendrąjį veiksmų planą, —  atsižvelgdamas į ES ir Indijos veiksmų darbotvarkę iki  m.

knygos apie darbuotojų akcijų pasirinkimo sandorius

Visuotinę ES užsienio ir saugumo politikos strategiją, —  atsižvelgdamas į  m. Užsienio reikalų komiteto misiją Indijoje, —  atsižvelgdamas į ąjį Azijos ir Europos ASEM aukščiausiojo lygio susitikimą, vykusį  m.

prekybos galimybės po valandų robinhood

Indijos ir ES bendrą deklaraciją dėl kovos su terorizmu, kuria siekiama stiprinti bendradarbiavimą radikalėjimo, smurtinio ekstremizmo ir terorizmo prevencijos bei kovos su jais srityje; pabrėžia, kad svarbu tęsti ES ir Indijos saugumo ir teisėsaugos tarnybų bendradarbiavimą pagal galiojantį susitarimą Europole; rekomenduoja sudaryti palankesnes sąlygas keistis geriausios praktikos pavyzdžiais ir informacija tarp Indijos ir ES, be kita ko, su jos valstybėmis narėmis; ragina abi šalis kartu siekti, kad JT lygmeniu būtų priimta Bendroji konvencija dėl tarptautinio terorizmo, taip pat kad būtų padidintas JT teroristų įtraukimo į sąrašą veiksmingumas; Ženevos komunikato, ir siekiant remti atstatymą ir susitaikymą laikotarpiu po susitarimo sudarymo, kai prasidės patikimas Sirijos vadovaujamas politinis pereinamasis procesas, už kurį Sirija bus atsakinga;

Galbūt jus domina