Maža komisinių kaina

maža komisinių kaina

Klientų atsiliepimai

Aktualijos Tarnyba pastebi, jog kelionių organizavimo pirkimuose kelionių organizatoriai ar kelionių agentai toliau - tiekėjas varžosi ne kas pigiau pasiūlys teikti paslaugą, tačiau kas greičiau pateiks pasiūlymą. Tiekėjai pasiūlymus pateikia per keletą minučių. Didžioji maža komisinių kaina tiekėjų teikia išimtinai tik 0,00 EUR įkainius, o dalis netgi bando siūlyti minusinius neigiamus įkainius, o tai Viešųjų pirkimų tarnybos nuomone, neatspindi tikrosios kainos.

Apžvelgiame pagrindinę kelionių organizavimo pirkimo vykdymo problematiką. Sutarties kainodara VPT parengtos kelionių organizavimo paslaugų pirkimo rekomendacijos įsigaliojo m.

maža komisinių kaina

Tačiau dalis perkančiųjų organizacijų vykdė pirkimus pagal parengtas rekomendacijas jau nuo metų pradžios. Rekomendacijose didelis prioritetas skiriamas sutarties vykdymui. Siūloma už faktines išlaidas sumokėti tik tuomet, kai pateikiami tiekėjo iš trečiųjų asmenų patirtas išlaidas patvirtinantys dokumentai, pavyzdžiui Tarptautinės oro transporto asociacijos IATA aviabilietų pardavimo ataskaita, tiekėjui viešbučio ar viešbučių konsolidatoriaus išrašyta sąskaita faktūra su viešbučių užsakymo išklotine arba pateikiama momentinė ekrano kopija anglų k.

Kiek kainuoja nekilnojamojo turto brokerio paslaugos. Brokerio komisiniai

Tokius dokumentus gali pakeisti atsiskaitymai per virtualią sąskaitą ar kreditine kortele tiesiai su aviakompanijomis, viešbučiais arba naudojimasis savarankiško rezervavimo interaktyvia sistema. Tarnyba pastebi, jog dalis perkančiųjų organizacijų šių nuostatų neįsitraukė į savo pirkimo dokumentus, todėl sutarties vykdymo metu neįsitikins, jog už paslaugas nesumokės maža komisinių kaina nei jos tikėjosi gavusios pasiūlymų kainas, tokiu būdu nebus užtikrinamas maža komisinių kaina lėšų panaudojimas.

Tarnyba paaiškina, kad perkančioji organizacija, pasirinkusi dalinį sutarties vykdymo išlaidų padengimą, privalo reikalauti tiekėjo faktines išlaidas pagrįsti trečiųjų asmenų ne tiekėjo išrašytos sąskaitos dokumentais, taigi, to nepadariusi ji pažeidžia kainodaros metodikos nuostatas. Kvalifikaciniai reikalavimai Tarnyba rekomenduoja į pirkimo sąlygas įsitraukti Įstatymo 33 straipsnyje 2 dalyje 4 punkte numatytą sąlygą draudžiančią ir ribojančią tiekėjų dalyvavimą pirkime, susijusią su rimtu profesiniu pažeidimu.

Taip pat atkreipia dėmesį, jog jei pirkimo sąlygose nurodyta, kad reikalingos kelionės tiek užsienyje, tiek Lietuvoje, tiekėjo pateiktas Valtybinio turizmo departamento išduotas pažymėjimas turėtų apimti tiek vietinį, tiek išvykstamąjį turizmą.

Išsirinkite jums ir jūsų klientams tinkamiausią atsiskaitymų kortelėmis būdą

Pasiūlymo kaina Kelionių organizavimo paslaugos paprastai apima įvairias paslaugas — kelionės organizavimą oro, jūros ar kitu transportu, draudimo, apgyvendinimo organizavimą, konsultacijų teikimą ir kita.

Perkančioji organizacija turi teisę prašyti atskirai įkainoti paslaugas bei nurodyti pasiūlymuose šių paslaugų  įkainius. Atskirų paslaugų kainos specifika skiriasi, tai lemia kainos pateikimo ypatumus: Oro transportas Tarnybos žiniomis, šiuo metu aviakompanijos įprastai netaiko komisinių atlyginimų Lietuvoje veikiantiems kelionių organizatoriams.

maža komisinių kaina

Pagal atskirus susitarimus yra taikomi premijavimai už pasiektas pardavimų apimtis segmentuose, tačiau tai nesudaro tokios reikšmingos atlygio dalies, kuri galėtų būtų prilyginta komisiniams atlyginimams, kurie buvo mokami aviakompanijų anksčiau. Be to, tokios premijos mokamos tik tokiu atveju, jei per atitinkamą laikotarpį įvykdomi įsipareigojimai dėl pardavimo apimčių.

Tuo tarpu komisinius dar tebetaiko tokios aviakompanijos, kurių skrydžių maršrutai paprastai neapima viešojo sektoriaus kelionių poreikio.

Todėl vidutinė rinkos kaina už aviabilieto užsakymo paslaugą siekia iki 10 proc.

Esant tokiai situacijai viešojo sektoriaus aptarnavimas, kai tiekėjas siūlo nulinę kainą, manome gali turėti neigiamos įtakos paslaugos kokybei: tiekėjas gali nebūti suinteresuotas siūlyti palankiausius kelionės variantus ar gali tikėtis, kad perkančioji organizacija atidžiai netikrins patiriamų sutarties išlaidų ir kita.

Viešbučiai Tarnybos žiniomis, konsolidatoriai moka tiekėjams komisinius mokesčius, mokėjimo metodika priklauso nuo sutarties tarp agentūros ir konsolidatoriaus.

Traukinio, kelto, autobusų bilietai Tarnybos žiniomis, šioje rinkoje dažnais atvejais, tačiau ne visuomet, taikomi komisiniai, kuriuos tiekėjas gauna iš bendrovių.

maža komisinių kaina

Draudimas Tarnybos žiniomis, draudimo bendrovės moka tiekėjams komisinius mokesčius. Vizų įforminimas Tarnybos žiniomis, konsulatas ar ambasada jokių komisinių mokesčių nemoka. Tačiau tiekėjai dažnai šios paslaugos teikimą perduoda subtiekėjams, tokiu atveju, šie subtiekėjai turi būti išviešinami pasiūlyme.

  1. Geriausias kanados dvejetainių opcionų brokeris
  2. Brokerio komisiniai (paslaugos kaina) - NT brokerė Sandra Jakulė
  3. Cryptocurrency markets
  4. Ieškovas pateikė pasiūlymą, kurio kaina — 0,01 Eur.

O tiekėjo jiems mokamas atlygis už vizos įforminimo paslaugas, turėtų būti įtrauktas į pasiūlytą įkainį. Atsižvelgiant į paslaugų specifiką, Tarnyba rekomendavo sutartyje naudoti dalinio sutarties vykdymo išlaidų padengimo kainodarą.

Banko komisiniai mokesčiai 11 psl. - ailona.lt

Rekomendacijų 8 punkte siūloma, jog pasiūlymo kaina susidėtų iš: už kelionės organizavimą tiekėjo taikomo aptarnavimo mokesčio, mokant fiksuotus įkainius ir faktinių išlaidų, tiesiogiai susijusių su sutarties vykdymu, kurias tiekėjas patiria iš maža komisinių kaina asmenų. Kitaip nei įkainio bazės atveju, pasiūlymo kaina neformuojama su nuolaidomis, todėl perkančioji organizacija neturi leisti tiekėjams siūlyti nuolaidų pasiūlymų vertinimo lentelėje, kurioje sudedami įkainiai.

Tarnyba pastebi, kad kai pasiūlymuose nurodomos nulinės, ar net minusinės kainos, paprastai egzistuoja tam tikros problemos — pavyzdžiui, netinkama pasiūlymų vertinimo formulė, neatspindinti realaus sutarties vykdymo tokia situacija buvo mobilaus ryšio paslaugų pirkimuose.

Tiekėjui pasiūlius, pavyzdžiui - minus 50,00 EUR įkainį už vizų įforminimo paslaugas, o už kelionės oro dvejetainis pasirinkimo patarėjas organizavimo ir viešbučio rezervavimo paslaugas teigiamus įkainius -  po 20,00 EUR, nebus užtikrinamas racionalus lėšų naudojimas. Jei perkančiosios organizacijos didžiąją užsakymų dalį sudarys kelionės oro transportu ir apgyvendinimo viešbutyje paslaugos ir tik retais atvejais reikės įforminti vizą, susidaro situacija, jog perkančioji organizacija išleis žymiai daugiau lėšų vykdydama tokią sutartį, kurioje rečiau užsakomų paslaugų įkainiai yra neigiami, o dažniau užsakomų paslaugų įkainiai - aukšti.

Perkančioji organizacija turėtų dokumentuose nurodyti, jog neigiamų įkainių siūlyti negalima. Todėl, Tarnybos nuomone, šiuo metu neigiama, nulinė, vieno cento ar euro paslaugų kaina, nurodyta pasiūlyme, nėra toleruotina, nes gali lemti neskaidrų sutarties vykdymą.

Išsirinkite jums tinkamiausią kortelių skaitytuvą

Pasiūlymo kainos pagrindimas Tarnyba atkreipia maža komisinių kaina, jog perkančiosios organizacijos turėtų itin atidžiai vertinti tiekėjų pateiktus 0,00 EUR įkainių pagrindimus, siekdamos įsitikinti, kad tokios kainos yra pagrįstos ir sutartis bus realiai vykdoma, teikiant kokybiškas paslaugas.

Siūloma perkančiosioms organizacijoms tiekėjų prašyti pateikti šiuos įrodymus pagrindimui: 1 susitarimų kopijas ar pažymas išduotas aviakompanijų, viešbučių, draudimo kompanijų, rezervacijų sistemų, tiesioginių paslaugų gavėjų, kitų veiklos partnerių, kurie įrodytų kokio dydžio komisinius mokesčius ar premijas už pasiektas pardavimų apimtis tiekėjas gauna susitarimuose ar pažymose turi būti aiškiai nurodytas gaunamų komisinių ar premijų dydis, visos jų gavimo sąlygos ; 2 įrodymus, jog yra sudaręs sutartis su užsakovais dėl kelionių organizavimo pirkimo.

Pateikiamos susitarimų kopijos arba užsakovų pažymos, nurodant vykdomos sutarties vertę, planuojamų užsakyti kelionių apimtis ir kita informacija, iš kurios galima įsitikinti apie gaunamas tiekėjo pajamas taip pat informaciją, ar sutartyse taikomas aptarnavimo mokestis nurodant jo dydį ; 3 detalizuoti paslaugų teikimo sąnaudas, kurias patirs tiekėjas teikdamas kelionės organizavimo paslaugas, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti, jog gaunamos tiekėjo pajamos padengs patiriamas išlaidas vykdant sutartį pavyzdžiui darbuotojų skaičius, mokami atlyginimai, patalpų nuoma ir kitos.

Dažnai tiekėjai nurodo, kad negali pateikti komercinių susitarimų kopijų, nes jie yra maža komisinių kaina. Visgi manome, kad jei tiekėjas taiko nulinį mokestį už paslaugą, jis privalo įrodyti trečiųjų šalių dokumentais.

Atsiskaitymo mokėjimo kortelėmis paslauga - Swedbank

Tiekėjas turi aktyviai bendradarbiauti su perkančiąja organizacija, vykdyti jos reikalavimus, pateikti visus prašomus paaiškinimus ar dokumentus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas toliau — LAT  yra pasisakęs, kad tiekėjas ir perkančioji organizacija turi bendradarbiauti, siekti išsiaiškinti pasiūlymo kainos realumą; šio reikalavimo neatitinka ir rungimosi principą pažeidžia vien formalus šalių susirašinėjimas, neturint tikslo nustatyti kainos pagrįstumą ar įrodyti pasirengimą tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį žr.

LAT civilinė byla Nr. Tarnyba analizavo pateiktų nulinių kainų pagrindimus ir mano, kad nei vienas jų nebuvo pakankamas įrodyti, kad nulinė kaina maža komisinių kaina reali kokybiškos paslaugos teikimui. Tarnyba informuoja, kad yra pasirengusi tobulinti rekomendacijas, todėl kviečia informuoti apie pirkimuose kylančias problemas.

PASLAUGOS KAINA (BROKERIO KOMISINIAI)

Šiuo metu atkreipiame dėmesį ir rekomenduojame: 1 perkančiosioms organizacijoms plačiau taikyti ekonominio naudingumo vertinimą. Gali būti vertinama komandos, aptarnausiančios perkančiąją organizaciją, sudėtis, jų darbo patirtis organizuojant keliones supaprastintuose pirkimuosemaža komisinių kaina savarankiško rezervavimo interaktyvios sistemos arba kito efektyvų sutarties vykdymą ir valdymą užtikrinančio siūlomo sprendimo aprašymas, taip pat aptarnavimo proceso efektyvumas; 2 kai taikomas dalinis sutarties vykdymo išlaidų padengimas, pirkimo dokumentuose nurodyti, kad tiekėjai kainos lentelėje negali nurodyti nuolaidų bei minusinių kainų.

Taip pat manome, kad šiuo metu dėl rinkos specifikos perkančioji organizacija atlikdama kelionių organizavimo pirkimus turi teisę nurodyti tiekėjams nesiūlyti nulinių ar joms prilygintų kainų 0,01 EUR ir pan. Perkančioji organizacija prieš atlikdama pirkimą, turėtų įsivertinti koks bus kiekvienos iš paslaugų poreikis. Jei vizų įforminimą pirks tik vienetiniais atvejais, neturėtų šiai paslaugai skirti 0,1 lyginamojo svorio, tinkamas galėtų būti, pavyzdžiui, 0,

Galbūt jus domina