Šiaurės atlanto prekybos sistema

šiaurės atlanto prekybos sistema

Įvadas Nuo tada, kai m.

EUR-Lex Access to European Union law

Praėjus vos vienai dienai po rugsėjo osios teroristų išpuolių, Aljansas pirmą kartą istorijoje pritaikė 5 straipsnį dėl kolektyvinės gynybos. Diskusijoje Lionelis Ponsardas ir Davidas S. Europos kovos su terorizmu koordinatorius Gijsas de Vriesas savo interviu pasakoja apie Europos Sąjungos pastangas kovoti su terorizmo grėsme.

Dviejose apybraižose aptariama, kokių priemonių imasi NATO, siekdama tobulinti ir stiprinti Aljanso cheminę, biologinę, radiologinę ir branduolinę, taip pat ir priešraketinę gynybą.

Geografija[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Atlanto vandenynas yra gana jaunas, jam ne daugiau kaip mln. Jis susidarė skiriantis Laurazijai šiaurėje ir Gondvanai pietuose. Pietuose ribojasi su Pietų vandenynušiaurėje — su Arkties vandenynu. Dalinamas į Šiaurės Atlantą ir Pietų Atlantą sąlyginė riba — pusiaujas. Vandenynas su gretimomis jūromis užima apie    km², o be jūrų — 82   km².

Numerio pabaigoje pateikiami statistiniai duomenys apie NATO ir Rusijos tarybos šalių išlaidas gynybai ir karinį personalą. Neseniai įvykdyti teroristų išpuoliai Anglijoje, Irake, Turkijoje ir kitur, taip pat ir ketvirtosios rugsėjo 11 d.

Terorizmas ne visada buvo laikomas svarbia NATO saugumo problema. Nors m. Strateginė koncepcija — dokumentas, kuriame išdėstyta, su kokiomis problemomis susiduria NATO ir kaip ji turi jas spręsti, — pripažįsta terorizmą kaip naują eros po šaltojo karo grėsmę, sąjungininkai neskyrė jam daug kolektyvinio dėmesio iki pat m.

Beveik nebuvo jokių politinių diskusijų nei apie terorizmo prigimtį ir šaltinius, nei apie jo poveikį Aljanso koncepcijoms, politikai, struktūrai ir pajėgumams. Tačiau dabartiniu metu vos ne kiekvienas NATO veiklos aspektas yra svarstomas turint omenyje terorizmo keliamą grėsmę mūsų gyventojams ir pajėgoms.

Nepraėjus nė parai po šių išpuolių, valstybės sąjungininkės pirmą kartą NATO istorijoje pritaikė Vašingtono sutarties 5 straipsnį dėl kolektyvinės gynybos. Netrukus po to, atsiliepiant į Jungtinių Amerikos Valstijų prašymą, buvo susitarta dėl pradinės paramos priemonių, tarp jų: dėl keitimosi su terorizmu susijusia žvalgybine informacija; pagalbos valstybėms narėms bei kitoms šalims, kurioms, prisijungus prie kampanijos prieš terorizmą, iškilo didesnė terorizmo grėsmė; saugumo priemonių NATO teritorijoje stiprinimo; tam tikrų NATO šiaurės atlanto prekybos sistema, reikalingų antiteroristinėms operacijoms paremti, papildymo; bendro leidimo visiems karinėse antiteroristinėse operacijose dalyvaujantiems orlaiviams skristi virš teritorijos; teisės tokių operacijų metu naudotis oro uostais ir aerodromais; NATO karinių jūrų pajėgų dislokavimo Viduržemio jūros rytų regione; NATO ankstyvojo perspėjimo iš oro ir kontrolės sistemų orlaivių AWACS dislokavimo Šiaurės atlanto prekybos sistema Amerikos Valstijose daugiau apie NATO paramą žr.

Nuo to laiko Aljansas, skatinamas m.

šiaurės atlanto prekybos sistema modeliuojant prekybos strategijas

Prahoje ir m. Stambule įvykusių NATO viršūnių susitikimų politinių iniciatyvų ir remdamasis šių susitikimų gairėmis, stengiasi kuo veiksmingiau ir visapusiškiau prisidėti prie tarptautinės bendruomenės kovos su terorizmu.

EUR-Lex - DC - EN - EUR-Lex

Todėl kovos su terorizmu siekis įtrauktas į NATO politikos, koncepcijų, pajėgumų ir partnerysčių plėtojimą. Politika Nuo šiaurės atlanto prekybos sistema.

Aljansas parengė ir įgyvendina nuoseklią kovos su terorizmo politiką. Šioje politikoje, išdėstytoje viršūnių susitikimų ir ministrų pareiškimuose bei Šiaurės Atlanto Tarybos sprendimuose, griežtai pasmerkiamos visos terorizmo formos, išreiškiamas vienybės ir solidarumo siekis kovojant su šia grėsme bei nuostata kovą tęsti tiek, kiek reikės.

Atlanto vandenynas

Kadangi terorizmas kėsinasi sunaikinti Aljanso esmę sudarančias vertybes, o tokių pačių vertybių laikosi ir šalys partnerės, kovojant su terorizmu yra gyvybiškai svarbu išlaikyti vienybę ir solidarumą. NATO įnašas į šią, be abejonės, ilgą ir sunkią kovą rodo lyginamąjį Aljanso pranašumą ir yra pagrįstas jo sukaupta patirtimi. Tuo pat metu, atsižvelgiant į daugiaplanę šios grėsmės prigimtį, esminiu NATO nuostatos į terorizmą aspektu tampa bendradarbiavimas su valstybėmis partnerėmis ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis.

Terorizmo problema dabar jau yra nuolatinis ir Šiaurės Atlanto Tarybos, ir Euroatlantinės partnerystės tarybos darbotvarkių klausimas. Reguliarios konsultacijos šiuo klausimu tarp valstybių narių ir šalių partnerių padeda formuluoti bendrus vertinimus ir suderintus veiksmus, taip pat užtikrinti vieningą tarptautinį atsaką kovoje su terorizmu.

Navigacija

Koncepcijos ir doktrinos Atsižvelgiant į terorizmo grėsmę, buvo persvarstytos beveik visos Aljanso koncepcijos ir doktrinos. Svarbiausias naujas Aljanso dokumentas šioje srityje yra NATO karinė gynybos nuo terorizmo koncepcija, kuriai buvo pritarta Prahos viršūnių susitikime. Patvirtinus Karinę koncepciją, gynyba nuo terorizmo tapo sudėtine sąjungininkų pajėgų misijų dalimi.

Kas sudaro Infolex paiešką? Teisės Aktai posistemė. Praktika posistemė.

Karinė koncepcija nustato galimą Aljanso karinių pajėgų vaidmenį šiame kontekste ir sudaro joms sąlygas pasirengti tokio pobūdžio operacinėms užduotims. Todėl į gynybą nuo terorizmo įeina, Šiaurės Atlanto Tarybai priėmus atitinkamą sprendimą, karinių pajėgų panaudojimas, siekiant padėti atgrasyti teroristus, sukliudyti jiems įvykdyti išpuolius, apsiginti nuo tokių išpuolių arba jų grėsmės, kai vadovaujama iš užsienio ir tai yra nukreipta prieš gyventojus, teritoriją, infrastruktūras ir pajėgas, taip pat imtis veiksmų prieš teroristus ir jų globėjus.

Karinės pajėgos gali, atsiradus reikalui, taip pat padėti šalies valdžios institucijoms susidoroti su teroristų išpuolių padariniais, ypač, kai tokių išpuolių metų buvo panaudoti cheminiai, biologiniai, radiologiniai ar branduoliniai CBRN ginklai.

Daug kas pasikeitė nuo to laiko, kai Rusija ir Šiaurės Atlanto aljansas pabandė žengti pirmuosius strateginės partnerystės žingsnius.

Paneigiant praeityje gyvavusį požiūrį, kad NATO nelinkusi imtis veiksmų už euroatlantinės erdvės ribų, Karinėje koncepcijoje numatyta, kad pajėgos, priėmus atitinkamą sprendimą Šiaurės Atlanto Taryboje, gali būti siunčiamos visur, kur ir kada jų gali prireikti.

Koncepcijoje taip pat nurodyta, kad NATO gali, jei to prašo arba tam pritaria JT Saugumo Taryba, imtis karinių veiksmų tarptautinės bendruomenės pastangoms paremti arba jose dalyvauti, taip pat prisidėti prie atsako į krizes operacijų. Atsižvelgiant į karinę koncepciją buvo persvarstytos bei suderintos ir kitos karinės koncepcijos, doktrinos ir planai daugiau apie šią NATO koncepciją žr.

Pajėgumai Atitinkamų priemonių savo kariniams pajėgumams, skirtiems kovai su terorizmu, stiprinti ėmėsi ir valstybės sąjungininkės.

  • Veiklos rezultatais pagrįstos akcijų suteikimo galimybės

Siekiant sustiprinti NATO gebėjimą gintis nuo NBC ginklų, plėtojama nemažai svarbių iniciatyvų, kaip antai — kilnojamoji branduolinės, cheminės ir biologinės NBC analizės laboratorija, reagavimo į NBC panaudojimą grupė, virtualus apsaugos nuo NBC ginklo tobulinimo centras, NATO biologinės ir cheminės gynybos priemonių atsargos ir ligų stebėjimo sistema.

Be to, buvo suformuotas NATO CBRN gynybos batalionas, kurio uždavinys — reaguoti į masinio naikinimo ginklų panaudojimą, ypač prieš dislokuotą kariuomenę, ir susidoroti su tokio išpuolio padariniais daugiau apie CBRN gynybos batalioną žr.

Ambicingą gynybos nuo terorizmo programą turi ir NATO Nacionalinių ginkluotės direktorių konferencija. Čia įtraukti tokie klausimai kaip stambiųjų transportinių orlaivių sauga nuo oro erdvės gynybos nešiojamųjų raketų, vadinamųjų MANPADS; laivų ir uostų sauga; sraigtasparnių sauga; apsauga nuo savadarbių sprogstamųjų įtaisų; CBRN ginklų aptikimas, gynyba nuo jų ir jų sunaikinimas; naujos žvalgybos, stebėjimo ir taikinių nustatymo technologijos, susijusios su kova su terorizmu; sprogmenų nukenksminimas ir sunaikinimas bei tokių greitai pažeidžiamų infrastruktūrų ir įrangos kaip vamzdynai ir atominės jėgainės sauga daugiau apie šią programą žr.

Vertinant platesniu mastu, NATO pastangos pertvarkyti savo šiaurės atlanto prekybos sistema pajėgumą ir veiksmingiau vykdyti įvairiausias operacijas taip pat stiprina ir Aljanso atsako į terorizmą potencialą. Tai ypač taikytina NATO greitojo reagavimo pajėgų, naujosios vadovavimo struktūros ir Prahos pajėgumų stiprinimo planų sukūrimui.

šiaurės atlanto prekybos sistema mažiausias madingas pasirinkimo sandorių tarpininkavimas

Kita svarbi kovos su terorizmu priemonė yra efektyvi žvalgyba. Tai padeda šiaurės atlanto prekybos sistema suprasti terorizmo keliamas grėsmes ir parengti deramas atsako priemones.

  1.  Но ведь вы ищете ключ к шифру, а не ювелирное изделие.
  2. Es emisijos prekybos sistemos kainos
  3.  Так это клипса.

Vienas iš svarbiausių Aljanso prioritetų yra gerinti keitimąsi žvalgybine informacija tarp valstybių narių ir šalių partnerių. Siekiant pagerinti keitimąsi su terorizmu susijusia žvalgybine informacija ir jos analizę buvo sukurta Teroristų grėsmės žvalgybos grupė. Be to, vykdoma plataus masto Aljanso žvalgybos struktūrų pertvarka. Nepaisant to, šioje srityje dar daug ką reikia padaryti, norint užtikrinti, kad politiniai sprendimai būtų grindžiami veiksmingai pateikta žvalgybos informacija.

Ypač svarbu yra aiškiau apibrėžti tas žvalgybos sritis, kuriose keitimasis informacija tarp valstybių sąjungininkių duotų daugiausiai naudos. Ypač slapta operatyvinė operacija — ja labiausiai nelinkusios dalytis žvalgybos tarnybos — tikriausiai nėra tokia naudinga Aljanso tikslams kaip daugiau strateginio pobūdžio įvertinimai ir analizė.

šiaurės atlanto prekybos sistema senovinės japoniškos žvakidės

Padarinių valdymas Aljanso valstybės narės ir šalys partnerės drauge stengiasi pagerinti civilių pasirengimą galimiems teroristų išpuoliams. Ypač didelį rūpestį kelia cheminių, biologinių, branduolinių ar radiologinių medžiagų panaudojimo prieš civilius gyventojus galimybė. Tai turėtų katastrofiškų padarinių.

Prekės Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams (47 str.) - VMI

Taip pat įgyvendinamos iniciatyvos, kurių tikslas yra apsaugoti gyvybinės svarbos civilines infrastruktūras. Šis darbas yra tam tikru mastu ir koncepcinio pobūdžio, ir kartu tai siekis identifikuoti bei mokyti valstybių narių ir šalių partnerių turimus reagavimo į tokius išpuolius pajėgumus, panaudojant, pavyzdžiui, Euroatlantinį reagavimo į katastrofas koordinavimo centrą EADRCC bei galbūt Aljanso CBRN gynybos išteklius.

  • Universiteto lygybės ir įvairovės strategija
  • Šiaurės Atlanto sutartis
  • Atlanto vandenynas – Vikipedija

Taip pat rūpestingai reikia apsvarstyti ir tai, kokios būtų pasekmės, jei nepavyktų atgrasyti teroristus nuo išpuolio ar jam sukliudyti.

Šiuo atveju dėmesys turi būti skiriamas nenumatytiems atvejams planuoti, jei teroristams įvykdžius išpuolį, ypač panaudojus masinio naikinimo ginklus, būtų didelių sugriovimų. Tokiomis aplinkybėmis daug naudos duotų didesnis civilių ir kariuomenės bendradarbiavimas padarinių valdymo ir parengties srityje. Operacijos Aljanso parengtį ir ryžtą kovoti su terorizmo grėsme tiesiogiai ir netiesiogiai parodo NATO operacijos. Jų metu yra praktiškai įgyvendinama politika, koncepcijos ir pajėgumai.

Galbūt jus domina