Cbd nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas.

Dirvožemis susiformavęs prasto nusausinimo sąlygomis pelkėse, šlapynėse ar plynėse. Integravimas Integravimo lygis egzistuojančių ekosistemų vertinimuose skiriasi, bet dažnai papuola į: i kombinavimą, ii interpretavimą ir iii žinių komunikavimą tarp skirtingų disciplinų.

Pavyzdžiui integravimas gali fokusuotis į biofizinius elementus; integruoti ekosistemos būklę į tos ekosistemos teikiamas paslaugas pvz. MaES vertinimo modelis.

Kiti praplėtė integravimą ir įtraukė socioekonominę informaciją, kurią susiejo su žmonių gerove pvz. MA ir senųjų vietinių gyventojų bei vietinių žiniomis pvz. Keli vertinimo praktikai vartojo integravimo sąvoką, kalbėdami apie suinteresuotų šalių įtraukimą į vertinimo procesą ir bendrą įdiegiamą valdymo struktūrą. Integruoto modeliavimo modelis Šią grupę sudaro modeliavimo įrankiai sukurti specialiai ekosisteminių paslaugų modeliavimui ir kartografavimui. Jie gali įvertinti daugelio paslaugų kompromisus ir scenarijus.

Integruoto modeliavimo modeliai naudoja GIS programinę įrangą darbui su erdviniais duomenimis ir žemėlapių kūrimui. Jie gali būti kaip komercinių arba atvirų programinės įrangos paketų papildinys, savarankiškas įrankis arba internetinė programa.

Jie yra sukurti, kad padėtų tyrėjams atlikti ekosisteminių paslaugų vertinimą ir įgalintų sprendimų priėmėjus įvertinti kompromisus, susijusius su alternatyviais valdymo pasirinkimais ir identifikuoti zonas, kur investiciją į natūralųjį kapitalą gali paskatinti žmonių vystymąsi ir ekosistemų apsaugą.

Intensyvinimas Žemės panaudojimo intensyvinimas siekia pagausinti ekosisteminių paslaugų produkciją pvz. Pasiekti šiam tikslui dažnai didinamas poveikis žr. Kad būtų padidintas auginamų kultūrų derlius, taikoma daugybė metodų, dažnai net jų kombinacijos, pavyzdžiui, veisimas, laistymas, organinis ir neorganinis tręšimas, žaliosios trąšos ir antsėlis, parazitų ir piktžolių tvarkymas, sėjomaina ir pūdymo laikotarpio mažinimas.

Considerando que una agricultura europea sostenible, productiva y competitiva aporta una contribución vital a la consecución de los objetivos establecidos por los Tratados para la PAC y de los objetivos de la estrategia Europaque también puede contribuir a la superación de nuevos desafíos políticos como los que representan la seguridad del abastecimiento de alimentos, energía y materias primas industriales, el cambio climático, el medio ambiente y la biodiversidad, la sanidad y el cambio demográfico en la UE, y que la futura reforma de la PAC será la primera en la que el Parlamento Europeo ejercerá de colegislador con el Consejo, de conformidad con el Tratado de Lisboa europarl. Considerando que debe defenderse, en principio, la integración de objetivos renovados y ambiciosos en la PAC, en particular la protección de los consumidores, la protección del medio ambiente, el bienestar de los animales y la cohesión territorial, y que estas normas deberían defenderse a escala internacional con objeto de garantizar la viabilidad y la competitividad de los agricultores europeos, enfrentados a costes de producción elevados; considerando que la productividad y la seguridad alimentaria a largo plazo, en particular habida cuenta de las perturbaciones climáticas, dependen de que se preste la debida atención a los recursos naturales, en particular el suelo, el uso del agua y la biodiversidad europarl. Considerando que los océanos desempeñan un papel fundamental en los procesos climáticos mundiales, en especial en relación con la captura de carbono, constituyen una fuente principal de energía, acogen una rica biodiversidad, son importantes medios de transporte, ofrecen medios de vida sostenibles además de los elementos esenciales para la vida, tales como alimentos, medicinas y agua potable; que el cambio climático, las prácticas pesqueras no sostenibles y la destrucción descontrolada de ecosistemas, hábitats y especies marinos, entre otros efectos, amenazan la capacidad de los océanos para seguir desempeñando estas funciones europarl.

Išsaugojimas Natūralių resursų saugojimas, gerinimas ir tvarus naudojimas dėl dabartinių ir ateities kartų. Kartografavimas Grafinis procedūros, proceso, struktūros ar sistemos atvaizdavimas, kuris pavaizduoja skirtingų komponentų išsidėstymą ir ryšius tarp jų, bei stebi energijos, prekių, informacijos, medžiagų, pinigų, personalo ir kt.

biologinės - Traducción al español – Linguee

Kaštų — efektyvumo analizė Vertinimo metodas, kai identifikuojamas mažiausiai kaštų reikalaujantis pasirinkimas, kuris pasiekia tam tikrą tikslą.

Kelionių išlaidos Atskleistų teikiamų pirmenybių metodas, kuris matuoja poreikį naudotis tam tikra vieta gamtoje. Šiam metodui naudojami kelionių į tą vietą išlaidų ir dažnumo duomenys. Kompromisas Ekosisteminių paslaugų kompromisai kyla dėl valdymo pasirinkimų.

Tokie pasirinkimai gali pakeisti ekosisteminių paslaugų tipą, gausumą ir santykinį jų derinį. Kompromisai atsiranda, kai vienos ekosisteminės paslaugos ištekliai sumažėja, dėl padidėjusių kitos ekosisteminės paslaugos išteklių. Kai kuriais atvejais kompromisai gali būti pasirinkimai, bet dažnai kompromisai atsiranda nežinant, kad jie vyksta.

apimties rodiklių prekybos požiūris

Koncepcinis modelis Koncepciniai ekosistemų paslaugų modeliai apibūdina sisteminę sąveiką tarp žmonių ir gamtos. Jie gali būti ekosisteminių struktūrų ir funkcijų arba lemiamųjų veiksnių ir spaudimų iliustracijos.

popieriaus prekybos galimybių pradedantiesiems

Koncepciniai modeliai gali taip pat apibūdinti įvairių ekosisteminių paslaugų kiekybinio įvertinimo būdų sudėtingumą. Konkurencija Kai vienos ekosisteminės paslaugos naudojimas užkerta kelią ja naudotis kitiems.

Nekonkuruojančios ekosisteminės paslaugos suteikia naudą vienam žmogui, bet nesumažina naudos kitiems. Konsultacinis vertinimas Šis terminas apima įvairias technikas ir įrankius, įtraukiančius ir įgalinančius ne mokslinius dalyvius.

  1. Šveicarijos gyvūnų apsaugos potvarkis, Tierschutzverordnung CBD
  2. Teorinėje medžiagoje vartojamų terminų žodynas | LIFE Viva Grass
  3. EU Zoo Inquiry - Lithuania by BornFree - Issuu
  4. Geriausi prekybos signalai nemokami
  5. Но Чатрукьян стоял на .
  6. Dvejetainiai parinktys
  7. Garsių akcijų pasirinkimo sandorių
  8. Hjustono raketų prekybos galimybės

Šie metodai skaidriai ir atvirai skatina suinteresuotas šalis ir piliečius suformuoti nuomonę apie tai, kurioms ekosisteminėms paslaugoms skirtų pirmenybę, Korporatyvinė ekosisteminių paslaugų apžvalga Struktūruota metodologija, se deus criasse um prekybos sistema padeda privataus sektoriaus sprendimų priėmėjams išvystyti strategijas, padedančias suvaldyti verslo rizikas ir galimybes, atsirandančias dėl kompanijos priklausomybės ir įtakos ekosistemoms.

Pripažįstama, kad kraštovaizdžiai keičiasi su laiku ir yra žmogaus veiklų ir gamtos rezultatas. Kraštovaizdis, turėtų būti suprantamas kaip visuma, o gamtos ir kultūriniai komponentai yra vertinami kartu, o ne atskirai. Kraštovaizdžio metrika Kraštovaizdžio metrika apima kraštovaizdžio struktūros matematinę kompoziciją ir konfigūraciją.

geriausia 5 min dvejetainio pasirinkimo strategija

Ne tik erdvinės, bet taip pat laikinės procesų savybės, cbd nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas gali būti apibūdinamos kiekybiškai įvertinant kraštovaizdžio struktūrą. Kultūrinės ekosisteminės paslaugos Visi nematerialūs ir paprastai nevartojami ekosistemų rezultatai, darantys įtaką žmonių fizinei ir psichinei būklei. Kultūrinėmis ekosisteminėmis paslaugomis yra visų pirma laikoma fizinė aplinka, vietos ar situacijos, dėl kurių pasikeičia žmonių fizinė ar psichinė būklė, ir kurio savybės iš esmės priklauso nuo gyvų procesų; jie gali apimti vieną rūšį, buveinę ir visą ekosistemą.

Aplinka gali būti pusiau natūrali arba natūrali t.

icicidirect tarpininkavimas pasirinkimo sandoriams

CICES išskiria aplinką, kuri palaiko sąveikas naudojamas fiziniam aktyvumui, kaip kad žygiavimas ir žvejyba, ir intelektualines arba protines sąveikas, kurios apima analitinius, simbolinius ir reprezentacinius užsiėmimus. Dvasinė ir religinė aplinka taip pat pripažįstama. Kultūrinis kraštovaizdis Kultūrinės savybės, kurios yra bendras gamtos ir žmogaus rezultatas Laiko sąnaudų vertinimas Šis metodas įvertina ekosisteminės paslaugos vertę, tiesiogiai klausiant žmonių, kiek laiko jie norėtų investuoti, kad pasikeistų ekosisteminės paslaugos kokybė, kiekybė arba išsaugojimo planas.

Teorinėje medžiagoje vartojamų terminų žodynas

Mastelis erdvinis ir laikinis Reiškinio ar stebėjimo fizinė dimensija erdvėje arba laike. Modelis Struktūra, kuri apima ryšius tarp nustatytų prielaidų, sąvokų ar praktikų, kurios nustato metodą, kaip pasiekti nusistatytų tikslų arba uždavinių.

Modelis mokslinis Supaprastinta sudėtingos sistemos arba proceso reprezentacija, įtraukiant esminius elementus. Mokėjimai už ekosistemines paslaugas Sąlyginiai mokėjimai, siūlomi paslaugų tiekėjams pvz. Naratyvo vertinimas Naratyvo metodų tikslas yra suprasti ir apibūdinti gamtos svarbą ir jos teikiamą naudą žmonėms savais žodžiais.

Galbūt jus domina